บริษัท เดอะแพคกจจิ้ง จำกัด

เป็นหนึ่งในเครือเอสทีซี ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการสนับสนุนการเจริญเติบโตภาคเศรษฐกิจของประเทศ

จากมุมมองดังกล่าว บริษัทฯจึงได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคม 2547 ด้วยทุนจดทะเบียน 110,000,000 บาท โดยทีมผู้บริหารมืออาชีพ

เพื่อมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานระดับสากล

และมีเป้าหมายสู่ความเป็นเลิศด้านการผลิตบรรจุภัณฑ์ระดับแนวหน้าของประเทศไทย

ดังนั้นบริษัทฯได้ลงทุนเครื่องจักรที่ทันสมัย และพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพในการผลิต รวมทั้งระบบการควบคุมคุณภาพการผลิต และการประกันคุณภาพสินค้าตลอดจนการให้บริการต่าง ๆ เพื่อให้ลูกค้าของบริษัทฯได้รับสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐานตรงตามความต้องการและตรงตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน