โรงงาน/สนง.ใหญ่ :
37/1 หมู่19 ถ.บางนา-ตราด กม.49, ต.บางปะกง, อ.บางปะกง,
จ.ฉะเชิงเทรา 24130
โทรศัพท์ :0 3883 4021-5 โทรสาร :0 38834020
สำนักงานกรุงเทพฯ :
126/89 ถ.กรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ :024394848,081 907 5563 โทรสาร :024397423
E-mail :info@thepackaging.com

แผนที่สำนักงานกรุงเทพฯ

แผนที่โรงงาน/สนง.ใหญ่